zoge

Redna volilna skupščina ŽOK Šentvid, bo v četrtek 24.11.2022 ob 19.20 uri v prostorih telovadnice OŠ FRS.

Dnevni red:

1.      Izvolitev delovnega predsedstva, vertifikacijske komisije o sklepčnosti, zapisnikarja in overovitelja zapisnika

2.      Poročilo overoviteljske komisije o sklepčnosti skupščine

3.      Predstavitev in potrditev financ – zaključna bilanca za 2021-2022

4.      Imenovanje volilne komisije

5.      Razrešitev dosedanjih članov organov kluba

6.      Volitev članov organov kluba

7.      Razno

 
Športni pozdrav,
 
Predsednik  ŽOK Šentvid 
Boštjan Gärtner