vabilo_foto

Redna volilna skupščina ŽOK Šentvid, bo v torek 27.10.2020 ob 18.00 uri v elektronski izvedbi.

Zaradi izrednih okoliščin bomo letošnjo skupščino prvič izvedli v e-obliki.

Za prisostvovanje na dogodku si boste morali naložiti program ZOOM. Povezavo do dogodka vam bomo poslali pol ure pred začetkom, zato morate svojo prisotnost vnaprej potrditi z vpisom na seznam (najkasneje pol ure pred dogodkom) – https://forms.gle/qy1D9XehXTJXAZxB7

 

Povezava do online skupščine. V vsakem primeru vas prosimo za prijavo na zgornji obrazec.


Topic: Skupščina ŽOK Šentvid
Time: Oct 27, 2020 06:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78209636267?pwd=ZXZrTDlvWFlJSWhIK1Q3eEpHUkQydz09

Meeting ID: 782 0963 6267
Passcode: c8nA2N


 

Dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav in potrditev dnevnega reda
  2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije o sklepčnosti, zapisnikarja in overovitelja zapisnika
  3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora
  4. Predstavitev in potrditve financ – zaključna bilanca za 2019
  5. Imenovanje volilne komisije
  6. Razrešitev dosedanjih članov organov društva
  7. Volitve članov organov društva
  8. Predstavitev dokumenta Strategija panoge odbojka v MOL in glasovanje o potrditvi
  9. Razno
 

Skupščina ne bo trajala več kot 40 minut.

Za aktivno sodelovanje je dovolj računalnik z zvočniki, priporočamo pa računalnik z zvočniki, mikrofonom in kamero;).