Vodstvo kluba in trenerji

Upravni odbor
•      Predsednik – Jaroš Štekl
•      Sekretar – Ana Florjančič
•      Član  Boštjan Gärtner
•      Član  Karmen Jakob Logar
•      Član  Andreja Samec

Nazorni odbor
•      Predsednik nadzornega odbora: Špela Petan
•      Član nazornega odbora: Maja Florjančič
•      Član nazornega odbora: Hana Omahen

Strokovni odbor trenerjev:
Jaroš Štekl, Boštjan Gartner,  Ana Florjančič, Špela Petan, Maja Florjančič, Nejc Podlesnik, Matjaž Špilak, Špela Petan, Brina Strošnik, Nika Peklar

Jaroš Štekl

Boštjan Gärtner

Nejc Podlesnik

Ana Florjančič

Špela Petan

Maruša Pungartnik

Matjaž Špilak

Davor Magašić

Maja Florjančič