Vodstvo kluba in trenerji

Upravni odbor

  • Predsednik Boštjan Gärtner
  • Sekretar Karmen Jakob Logar
  • Član Maruša Pungartnik
  • Član Jaroš Štekl
  • Član Ana Florjančič
 
Nadzorni odbor
  • Predsednik nadzornega odbora: Špela Petan
  • Član nazornega odbora: Maja Florjančič
  • Član nazornega odbora: Urša Herič

 

Strokovni odbor trenerjev:
Maruša Pungartnik, Boštjan Gartner,  Ana Florjančič, Jaroš Štekl, Davor Magašić. Špela Petan, Maja Florjančič, Najec Podlesnik, Matjaž Špilak, Špela Petan

Jaroš Štekl

Boštjan Gärtner

Nejc Podlesnik

Ana Florjančič

Špela Petan

Maruša Pungartnik

Matjaž Špilak

Davor Magašić

Maja Florjančič