Vodstvo kluba in trenerji

Upravni odbor

  • Predsednik Boštjan Gärtner
  • Sekretar Karmen Jakob Logar
  • Član Tadeja Veit
  • Član Jelka Lenard
  • Član Ana Florjančič
 
 

Strokovni odbor trenerjev:
Maruša Pungartnik, Jelka Lenard, Boštjan Gartner,  Anita Kopač, Ana Florjančič, Jaroš Štekl, Davor Magašić. Špela Petan, Maja Florjančič, Manja Šmigič


Jaroš Štekl

Boštjan Gärtner

Jelka Lenard

Ana Florjančič

Špela Petan

Manja Šmigič

Maruša Pungartnik

Anita Kopač

Davor Magašić

Maja Florjančič